Onsite Dersler
Oca 2, 2017
28 Kayıtlı Öğrenci
Ücret$Yakında
Satın AlYer Ayırt

 

KULLANICI ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

Bir işin tanımının yapıldığı andan final tasarımları elde edilinceye kadar geçen süreçte sayısız kararlar verilir. Bu kararlar ne kadar bilinçli verilirse, sonuçlar elde edilmeye başlandığında, ürün de o kadar güçlü bir hikayeye sahip olur. Bu kararların bilinçli verildiğinden emin olmak için tasarım süreci boyunca araştırmadan faydalanırız.

Yaygın düşüncenin aksine araştırma, bir projenin başlangıç adımından ibaret değildir. Araştırma süreci ilk problemin tanımlandığı ve ilk açıklamanın yapıldığı an başlar. Araştırma süreci ilk bulguların elde edilmesi ve sorgulanması, düşüncelerin sentezlenerek ilk tasarım fikirlerinin oluşturulması, ortaya çıkan fikirlerin test edilmesi ve geliştirilmesine kadar projenin tamamına yayılarak devam eder.

Araştırma projenin türüne, büyüklüğüne ve çevre şartlarının gerekliliklerine göre farklı yöntemlerle sürdürülebilir. Örneğin kullanıcı temelli, pazar temelli, tanımlayıcı, önermesel, niceliksel ya da niteliksel verilere odaklı yürütülebilir.

Bu süreci planlamanın en kolay yolu doğru soruları sormaktan geçer. Başlangıçta bu sorular çözmeyi planladığınız problemi tanımlamak için kendinize sorduğunuz sorular olabilir. Sürecin ilerlemesiyle doğru soruları son kullanıcıya ve ürün ile etkileşime geçecek diğer aktörlere yöneltmeye başlarsınız. Sentez süreçlerinde bu soruları elinizdeki bulgulara yönlendirerek aldığınız yanıtlar ile tasarım fikirlerini oluşturursunuz. Bu tasarım fikirlerinin test edilmesi de yeni sorulara yol açar.

Proje süresince, elde ettiğiniz bulgular ile birçok tasarım kararı alacaksınız. Daha sonra bu kararların doğruluğunu sorgulamak için tekrar doğru soruları sorarak, bunlara yanıt almanız gerekecek. Araştırma ve tasarım birbirini sürekli olarak destekleyecek ve yeni sorular üretecek. Her yeni soru yeni kararlar vermenize yol açacak. Projenin ilk aşamalarında doğru soruları sormak ve planlı ilerlemek bu kararlar silsilesinin rastgele değil kaliteli bir şekilde gerçekleştiğinden emin olmanıza yardımcı olacak.

Bu ders içeriği araştırma tarihi ile başlayarak kullanıcı araştırmasının temellerine değinecektir. Araştırma yöntemleri ve bunların uygulamaları hakkında genel bilgi alıp bu yöntemleri yürüttüğünüzde elde edeceğiniz bulguları tasarım kararlarına dönüştürmek için kullanacağınız yöntemler hakkında bilgi alacaksınız. Bu ders Kullanılabilirlik Testi, Kullanıcı Deneyimini Ölçümleme gibi derslerle desteklenebilir.

Bölüm 1Giriş
Konu 1Araştırma Tarihi
Konu 2Kullanıcı Araştırması Nedir?
Konu 3Bağlam, Hedef Kitle ve Tasarım
Konu 4Nicelik, Nitelik
Bölüm 2Planlama
Konu 5Hangi Yöntemi Seçmeliyim?
Konu 6Nasıl Soru Sorulur?
Konu 7Nasıl Gözlem Yapılır?
Konu 8Kaç Kullanıcı Gerekli?
Bölüm 3Uygulama
Konu 9Anketler
Konu 10Kullanıcı Görüşmeleri / Röportajlar
Konu 11Bağlamsal Görüşmeler
Konu 12Günlük Çalışması
Konu 13Kart Gruplama
Konu 14Ağaç Testi
Konu 15Netnografi
Bölüm 4Analiz
Konu 16İlgi Diyagramı
Konu 17Persona